Czy możesz wysłać swoich pracowników, aby zainstalowali dla nas sprzęt?

2021-07-15

Można to negocjować.